Aktivnosti projekta BIOKOMPOZITI su predstavljene u sklopu Dana otvorenih vrata – TSRC 2021 koji je održan u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu 24. rujna 2021. u hibridnom obliku.  Prezentaciju je održala članica tima dr.sc. Zorana Kovačević pod naslovom Dobivanje vlakana iz lignocelulozne biomase. Na slici su predavači iz prve sekcije: prof. dr. sc. Stana Kovačević; dr.sc. Zorana Kovačević; prof. dr. sc. Sandra Bischof (voditeljica TSRC-a); prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale i Franka Karin, mag. ing. techn. text. 

Link na predavanje:

https://tsrc.eu/wp-content/uploads/2021/09/2_Kovacevic_Z.pdf

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.