Plan diseminacije projekta „Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI)“, KK.01.1.1.04.0091 (dalje u tekstu BIOKOMPOZITI) je izrađen u srpnju 2020. (13.07.2020.) od strane voditeljice Elementa projekta V. Promidžba i vidljivost (PEV), doc.dr.sc. Lee Botteri, te ostalih članova tima zaduženih za asistiranje u provođenju predmetnog projektnog elementa.
Članica tima, dr. sc. Zorana Kovačević je na samom početku povođenja projektnih aktivnosti izradila logo projekta. Isti je odobren od strane voditeljice projekta, prof. dr. sc. Sandre Bischof te se koristi u svim aktivnostima promocije i vidljivosti, izvještajnoj dokumentaciji i za ostale potrebe.
U Planu diseminacije projekta KK.01.1.1.04.0091 Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI) predložen je vremenski raspored za aktivnosti diseminacije definirane unutar Elementa projekta V. Promidžba i vidljivost.
Plan promidžbe i vidljivosti uključuje naziv aktivnosti, vremenski okvir provođenja, cilj aktivnosti, razinu na kojoj se provodi, definiranu ciljnu skupinu, kao i imenovanje odgovornih osoba za njezinu. Plan je tabelarno prikazan.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.