Plan upravljanja projektom „Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI)“, KK.01.1.1.04.0091 (dalje u tekstu BIOKOMPOZITI) je izrađen u srpnju 2020. (12.07.2020.) od strane voditeljice projekta, prof. dr. sc. Sandre Bischof.
Članica tima, dr. sc. Zorana Kovačević je na samom početku povođenja projektnih aktivnosti izradila logo projekta, vidljiv na početnoj strani predmetnog plana. Isti je odobren od strane voditeljice projekta, prof. dr. sc. Sandre Bischof te se koristi u svim aktivnostima promocije i vidljivosti, izvještajnoj dokumentaciji i za ostale potrebe.
Plan upravljanja projektom sadrži opis projekta i analizu zadataka prema elementima projekta. Razrađene su planirane aktivnosti u provedbi pojedinih elemenata projekta, te uloga članova projektnog i istraživačkog tima.
Također, navedena su vremenska razdoblja za provedbu svih planiranih aktivnosti te krajnji vremenski rokovi za ostvarenje željenih rezultata.
Ovaj dokument predstavlja vodič kroz projekt, ali ujedno može poslužiti za kontrolu i provjeru tijeka procesa, kontrolu provedbe svih aktivnosti, zadataka i vremenskih rokova.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.