Obuka na G4_13.04.21

Otvoreni postupak nabave istraživačke opreme koji uključuje 6 grupa je započeo 16.06.2020. Nabava se provodi pod ev. br. nabave VV 001. Otvaranje ponuda je odrađeno 11.11.2020. Nakon otvaranja odabrane su ekonomski najpovoljnije ponude. Za Grupu 4. je potom sklopljen ugovor o nabavi uređaja za poliranje uzoraka 16.02.2021. sa tvrtkom IDEF d.o.o. na 6 mjeseci. Sva dokumentacija je uredno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Nakon dostave uređaja, instalacije i puštanja opreme u rad, dobavljač je 13.04.2021. održao osnovnu obuku rukovanja s članicama projektnog tima.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.