Nabava je inicijalno pokrenuta 19.02.2020. slanjem Obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). U prvom krugu odabran je dobavljač za Grupe A, C i D dok je za Grupu B (prijenosna računala) poništen radi nepotpune dokumentacije ponuditelja.

Drugi dio nabave je pokrenut 26.05.2020. slanjem obavijesti na EOJN. Unutar 2. kruga uvrštena je oprema koja će se financirati iz projekta Biokompoziti (1 Notebook NB3 14) u sklopu Grupe B te 2 Radne stanice 1 i 2 Monitora 1 iz Grupe D. Prethodnog savjetovanja nije bilo.

Ukupna procijenjenost vrijednost nabave iznosi 345.000,00 kn (bez PDV) te je podijeljena na 3 grupe: Grupu A (procijenjene vrijednosti nabave 80.000,00 kn), Grupe B (procijenjene vrijednosti nabave 250.000,00 kn) i Grupe D (procijenjene vrijednosti nabave 15.000,00 kn).

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.