Jednostavna nabava računalne opreme za potrebe članova Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF-a) na projektu „Dizajn naprednih biokompozita iz energetskih održivih izvora (BIOKOMPOZITI)“, KK.01.1.1.04.0091 započela je i provedena u rujnu 2020. Nabava je provedena pod ev. br. nabave JN043/2020. Nakon odabira ekonomski najpovoljnije ponude, sklopljen je ugovor s tvrtkom B.T.C. d.o.o. dana 10.09.2020.

Nabavljeno je ukupno 5 prenosivih računala i 2 printera. Isti su predviđeni u sklopu projekta kako bi se ostali preduvjeti za vođenje projektnih aktivnosti i nužno izvještavanje o istima te preduvjeti za rad znanstveno-istraživačke opreme koja će se također nabaviti u sklopu projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.