Dana 31. siječnja 2020. godine, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održan je inicijalni sastanak projekta “Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI)”, KK.01.1.1.04.0091.


Sastanak je prevodila voditeljica projekta prof.dr.sc. Sandra Bischof, a sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima sa Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.