Dana 2. lipnja 2020. godine s tvrtkom Angela d.o.o. iz Varaždina, a nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o pružanju usluga savjetovanja u području javne nabave.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.