Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je uz podršku Europske komisije organiziralo u razdoblju od 20. do 30. studenoga 2021. godine. Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata” je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.


Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, kao korisnik koji uspješno provodi projekte financirane iz Fondova Europske Unije, ove se godine prvi puta uključio u navedeno događanje, te je na Fakultetu u periodu od 23. do 30. studenoga organizirana izložba plakata projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.


Više o danima otvorenih vrata i kako su druge institucije sudjelovale se može vidjeti na web stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova: https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.