U organizaciji Europske tehnološke platforme za budućnost tekstila, održana je godišnja konferencija u Briselu od 20.-21.04.2022. Prvi dan konferencije su predstavljeni rezultati nedavno završenog projekta Smart X (European Smart Textiles Accelerator), na kojem je kao partner sudjelovao i ETP. Na konferenciji pod nazivom Ready to Transform? su su predstavljene nove inicijative i aktivnosti koje provodi ETP, kao i i najnovija strategija pod nazivom Strategic Research & Innovation Agenda for Textiles – towards 2030, izdana u travnju 2022. Na konferenciji su predstavljeni i novi programi financiranja namijenjeni sektoru tekstila/odjeće/kože i obuće u kojima je naglasak stavljen na kružno gospodarstvo i digitalizaciju u svrhu transformacije EU industrije. U završnim riječima su svoj osvrt na načine tranzicije prema digitalnom, kružnom i otpornom gospodarstvu, kao i i predviđanja za budućnost dali predstavnici Europske komisije DG GROW, istraživača i industrije.

Lutz Walter (Textile ETP), Sofie Norager (DG R&I, EC), Sandra Bischof (TSRC), Anica Hursa (TTF), Andrea Ceglia (DG R&I, EC), Michael Kamm (ETP President)

Predavanja u sekciji Circular & Biobased Textiles

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.