Biogoriva

Visokovrijedna kruta, tekuća i plinovita goriva dobivena iz biomase pomoću različitih procesa pretvorbe u različite tipove energije.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.