Biomasa

Živuća ili donedavno živuća materija, biljnog ili životinjskog podrijetla koja se koristi za proizvodnja biogoriva.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.