U sklopu Info dana projekta KK.05.1.1.02.0016 Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu, koji je održan na Sveučilištu u Zadru 19. listopada 2021. su predstavljene aktivnosti partnera Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na ovom projektu, ali i na projektu BIOKOMPOZITI.  Prezentaciju pod naslovom Kružno gospodarstvo kao mjera za snižavanje utjecaja na klimatske promjene: BIOKOMPOZITI je održala voditeljica projekta BIOKOMPOZITI prof.dr.sc. Sandra Bischof

Link na predavanje:

Kružno gospodarstvo kao mjera za snižavanje utjecaja na klimatske promjene: Biokompoziti

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.