Na najvećem tekstilnom sajmu ITMA 2023, koja će se održati u razdoblju 8.-14.6.2023 u Milanu će se održati diseminacija projekta KK.01.1.1.04.0091: Dizajn naprednih materijala iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI). 

Diseminacija rezultata projekta će se održati dana 9.6.2023. od 3-4PM, u prostoru H3-A205, kojeg je za potrebe predstavljanja svojih aktivnosti, ali i aktivnosti svojih članica zakupilo naše krovno udruženje TEXTILE ETP (The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing) iz Brisela. 

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

Prilozi: 

  1. Roll-up projekta BIOKOMPOZITI
  2. Flayer projekta BIOKOMPOZITI
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.