U četvrtak 30. studenog 2023. je na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu održana Završna diseminacijska konferencija povodom završetka projekta KK.01.1.1.04.0091 Dizajn naprednih kompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI). Skup su pozdravili prof.dr.s.c Anica Hursa Šajatović, dekanica Fakulteta; prof.dr.sc. Tomislav J. Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom, Sveučilišta u Zagrebu i g. Filip Ćurko, predstavnik Grada Zagreba.

U uvodnom dijelu je voditeljica projekta prof.dr.sc. Sandra Bischof predstavila svrhu i cilj projekta. U nastavku je doc.dr.sc. Zorana Kovačević predstavila prvi dio projektnih rezultata predavanjem: Predobrada biomase energetskih kultura i izolacija lignoceluloznih vlakana inovativnom metodom. Drugi dio rezultata je predstavila prof.dr.sc. Edita Vujasinović.

Prof.dr.sc. Sandra Bischof, voditeljica projekta
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović je održala predavanje: Dizajn i karakterizacija 
naprednih biokompozitnih materijala.

U skladu s principima kružnog gospodarstva, ostatak od proizvodnje naprednih biokompozita primijenjen je kao sirovina za proizvodnju biogoriva. Na diseminacijskoj konferenciji su suradnici s Agronomskog fakulteta prikazali svoj dio istraživanja. 

Prof.dr.sc. Nikola Bilandžija je održao predavanje: Proizvodnja peleta iz nusproizvoda novotehnološkim rješenjima
Prof.dr.sc. Vanja Jurišić je održala predavanje: Proizvodnja bioplina iz ostataka proizvodnje biokompozitnih materijala

U završnom dijelu je prof.dr.sc. Sandra Bischof predstavila najvažnije rezultate projekta. U sklopu prateće Izložbe prikazani su razvijeni prototipovi kompozita s dugim i kratkim vlaknima, kao i 4 patentne prijave koje predstavljaju značajan rezultat projekta:

  1. P20230330A, Postupak proizvodnje bioplina, 31.03.2023., Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Podnositelji: TTF i AFZ, Izumitelji: Tatjana Krička, Sandra Bischof, Ana Matin, Vanja Jurišić, Neven Voća i Zorana Kovačević.
  2. P20231398A, Postupak proizvodnje lignoceluloznih vlakana iz energetskih kultura, 3.11.2023., Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Podnositelj: TTF, Izumitelji: Sandra Bischof, Zorana Kovačević, Tajana Krička i Nikola Bilandžija.
  3. PCT/EP2023/081977, Pellets, Process for their Production, and Use Thereof, 15.11.2023, European Patent Office, The Hague, Podnositelji: AFZ i TTF, Izumitelji: Tatjana Krička, Nikola Bilandžija, Mateja Grubor, Sandra Bischof i Zorana Kovačević.
  4. PCT/EP2023/08247, Biocomposites of Antimicrobial Properties Based on Renewable Polymers and Lignocellulosic Fibers, 16.11.2023, European Patent Office, The Hague, Podnositelj: TTF, Izumitelji: Zorana Kovačević, Sandra Bischof, Tajana Krička i Nikola Bilandžija.

Jedan od rezultata je Sveučilišni priručnik: Održivi razvoj biokompozita i biogoriva iz obnovljivih izvora energije, čija je urednica prof.dr.sc. Sandra Bischof, a autori poglavlja su suradnici na projektu sa Tekstilno-tehnološkog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naslovnica Sveučilišnog priručnika održivi razvoj biokompozita i biogoriva iz obnovljivih izvora energije

Projekt ima pozitivan efekt na tekstilni i poljoprivredni sektor, ali i na hrvatsku bioekonomiju jer svojim rezultatima potvrđuje da agro-otpad može imati dualnu primjenu: u proizvodnji biokompozita i biogoriva. S obzirom na sve veće zahtjeve koje nameće zakonska regulativa s jedne strane, ali i tržište s druge strane razvoj ovakvih bioproizvoda ima sve veći značaj.

PROGRAM 
11.00-11.15 Otvaranje skupa i pozdravni govori
11.15-11.30Sandra BischofO projektu:  Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora
– PREZENTACIJA –
11.30-11.45Zorana KovačevićPredobrada biomase energetskih kultura i izolacija lignoceluloznih vlakana inovativnom metodom 
– PREZENTACIJA –
11.45-12.00Edita VujasinovićDizajn i karakterizacija naprednih biokompozitnih materijala
– PREZENTACIJA –
12.00-12.15Nikola BilandžijaProizvodnja peleta iz nusproizvoda novotehnološkim rješenjima
– PREZENTACIJA –
12.15-12.30Vanja JurišićPostupak proizvodnje bioplina iz nusproizvoda
– PREZENTACIJA –
12.30-12.45Sandra BischofZaključna razmatranja
– PREZENTACIJA –

Održana predavanja možete pogledati na linku:

Prof.dr.sc. Sandra Bischof, Voditeljica projekta

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.